17 December 2011

sed lex

(...)căreia învinuitele i-au indus, în tot acest timp, o stare de teamă şi nesiguranţă referitoare la integritatea sa fizică şi psihică, prin manoperele specifice folosite în aşa-zisele ritualuri vrăjitoreşti precum şi prin intervalul scurt de timp, în care problema trebuie rezolvată, în caz contrar aceasta agravându-se exponenţial...

No comments: