18 June 2011

voci de neuitat

„Vă cer să gîndiţi ca nişte parlamentari români şi nu ca nişte coafeze care nu pot dormi fără vocea lui Marlon Brando“

No comments: