21 February 2009

Le Prea Baxtale. Le Prea Baxtale Teoctist.

"[...]actorul Sorin Aurel Sandu, traducătorul singurei cărţi de rugăciuni în limba romani, “Lil rudimantenqoro”, tipărită (printisardo) în 2006 cu binecuvântarea (sukarphenimasa) Prea Fericitului (le Prea Baxtale) Teoctist."
[printre altele]

No comments: